Cvazutphen.jouwweb.nl
Home » Historie

Historie

 

 

De CVA Lotgenotencontactgroep Zutphen is opgericht d.d. 28 september 2001.

 

Het idee tot het oprichten van een lotgenotencontactgroep voor cva-patiënten en/of hun partners kwam tot stand tijdens gesprekken tussen een maatschappelijk werkende, verbonden aan stichting Sutfene (voorheen Zuytvenne), een cva-patiënte en haar partner.

Naar aanleiding van de eigen ervaringen van de patiënte leek het haar een goed idee om deze met andere lotgenoten uit te kunnen wisselen.

Bovendien werd er tezelfdertijd door de zorgaanbieders in de regio Zutphen gewerkt aan het opzetten van een stroke-service, dat wil zeggen een keten van zorg voor CVA-patiënten.

Sutfene wilde daaraan bijdragen door onder andere te investeren in de nazorg aan CVA-patiënten.

Een aantal jaren daarvoor was al eens een poging ondernomen lotgenotencontact op te zetten, dit is echter mislukt wegens o.a. gebrek aan belangstelling.

Met deze informatie in het achterhoofd is getracht van tevoren zoveel mogelijk aandacht voor dit project te trekken via o.a. de media (informatie en oproepen in regionale dag- en streekbladen) en door het ophangen van posters op diverse locaties met daarop uitnodigingen voor een eerste bijeenkomst.

Tevens is er samenwerking gezocht met de landelijke CVA patiëntenvereniging Stichting "Samen Verder".

De eerste bijeenkomst vond plaats op 28 september 2001. Deze was uitsluitend bedoeld om te peilen of er genoeg belangstelling zou zijn om een lotgenotencontactgroep op te richten; met de opkomst van 12 personen was deze vrij redelijk te noemen.

Na de ontvangst en kennismakingsronde is uitgelegd wat het begrip lotgenotencontact exact inhoudt. Er is een uitleg gegeven over de doelstellingen van de patiëntenvereniging "Samen Verder". Daarnaast werd de noodzaak en de rol van vrijwilligers besproken.

Na onderling enkele ervaringen uitgewisseld te hebben bleek dat er inderdaad behoefte was aan een vervolg en is besloten door te gaan en een volgende bijeenkomst te plannen.

Ondertussen is het ledenaantal gestaag gegroeid en wordt er iedere eerste vrijdag van de oneven maanden een bijeenkomst gehouden.

 


 

Doelstelling van het lotgenotencontact:

 

Voor mensen die geconfronteerd zijn met een beroerte (CVA) verandert er veel in hun leven. Het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten kan van grote waarde zijn bij het opnieuw vinden van een (aanvaardbaar) evenwicht. Dit geldt ook voor mensen bij wie de beroerte al (heel) lang geleden plaats vond. De cva-lotgenotencontactgroep Zutphen probeert daarin iets voor elkaar te betekenen door o.a. het houden van ontmoetingsbijeenkomsten en het geven van voorlichtingsessies met gastsprekers (specialisten, artsen, medewerkers uit de zorginstellingen voor cva-patiënten).

 

 

Integratie met de Nederlandse CVA-vereniging "Samen Verder":

Na een aantal bijeenkomsten is besloten de lotgenotencontactgroep onder te brengen bij de Nederlandse CVA-vereniging "Samen Verder".

Deze vereniging komt op voor de belangen van mensen die zelf een beroerte of CVA (Cerebro Vasculair Accident) hebben gehad of die iemand in hun naaste omgeving hebben die door een beroerte is getroffen en steunt mensen om zo goed mogelijk met de gevolgen van een beroerte verder te leven.

 

De activiteiten van "Samen Verder" zijn:

 

· het verstrekken van informatie over de gevolgen van een beroerte

· ondersteuning aan hen die een beroerte hebben gehad

· het bevorderen van lotgenotencontact

· het opzetten en begeleiden van activiteiten voor haar leden

· het opzetten van CVA bewegingsgroepen of sport

· samenwerken met hulpverleners, instellingen en patiëntenverenigingen

· belangenbehartiging tegenover zorgorganisaties, overheden en verzekeraars

 

Door deze samenwerking is de lotgenotencontactgroep nog meer in staat een degelijke begeleiding en voorlichting aan patiënten te geven. Indien nodig kan er doorverwezen worden naar andere instanties. Bij vereniging "Samen Verder" valt onze groep onder regio Gelderland, afdeling Zutphen.

Wel is bij de integratie uitdrukkelijk gesteld dat de cva-lotgenotencontactgroep Zutphen haar eigen (oorspronkelijke) identiteit zal behouden.

 

Update: Medio 2008 is de CVA Lotgenotencontactgroep Zutphen géén regio-afdeling meer van de Nederlandse CVA-vereniging "Samen Verder".


 

april 2003: lancering eerste website CVA Lotgenotencontactgroep Zutphen members.lycos.nl/cvazutphen   (helaas niet meer actief)

 


 

28 september 2006: 5-jarig bestaan CVA Lotgenotencontactgroep Zutphen (al uitgebreid gevierd tijdens onze jaarlijkse barbecue!)

 


 

Inmiddels (2007) geniet de groep steeds meer bekendheid, mede dankzij deze website, en groeit het ledental c.q. aantal bezoekers gestaag.

 

Wanneer u, als lezer van deze informatie, interesse hebt bent u van harte uitgenodigd eens te komen kennismaken!

 


 

 2009: naamswijziging website CVA Lotgenotencontactgroep Zutphen in members.multimania.nl/cvazutphen (gelukkig niet meer actief!)

 


 

28 september 2011: 10-jarig bestaan CVA Lotgenotencontactgroep Zutphen, gevierd met een werkelijk fantastische High Tea in het Ludgerusgebouw in Vierakker.   Echt een aanrader!

 


 

16 februari 2013: naamswijziging website CVA Lotgenotencontactgroep Zutphen cvazutphen.jouwweb.nl (deze website, dus nog steeds actief!)

 


 

28 maart 2014: 12½ jaar bestaan CVA Lotgenotencontactgroep Zutphen, gevierd met een uitje naar Erve Brooks (museum en pannenkoeken)

 


 

 28 september 2016: 15-jarig bestaan CVA Lotgenotencontactgroep Zutphen, wat we gaan doen is nog een verrassing...